Anonim
Trainen op Hartslag

Jordan Clark Haggard

Trainen träffade en wattagemeter, trainen på känsla av trainen på hartslag. Av en kombination av alla tre. Lyckligt leiden är mer vägen till Rom och kan träffas med alla av dessa träningshulpmiddlar som en bättre renner blir. Deel 1!

Die grote, holle spier

Ons hjärta är nätter som inte är en stor, holle spier från zo'n 300 gram vid varje hartslag samentrekt. Hierdoor blir det blodet (zo'n 70 ml per hartslag) som dörren till det hjärta stroomt rondgepompt. Dit bloed voorziet våra organen och spieren van zuurstof en voedingsstoffen. I rost har vi här krävt att behöva och kan det hjärta med en gering på slagen uppfyller de zuurstof- och energievraag. Hur intensiever je in gaat spannen, hur hårdare det hjärta måste gå pompa om mer och sneller zuurstof och energi till din organen att brengen.

Je hart i rost

När du slappnar av nät wakker blir, är du hartslag på låg. Det här är din rusthartslag. Denna kun är din bestämda dörr och tändar innan du startade en minuut som du harts te tellen. Några smartwatches meten under heel the night je hartslag. Hierop kun je precies se när jouw hartslag in the night z'n laagste waarde bereikte. När du väljer att gå på toaletten måste du bara gå bättre än om än ens gå. Tryck på je blaas omsorg för ett högre hartslag. Je rusthartslag är för en del erfaren specifikt. Ook speelt je leeftijd en viktig roll. Du har spädbarn till ett år av 1 en rusthartslag av ± 100 slagen per minut.

De rusthartslag är påverkade av dörrträning. Vooral atleten träffade ett bra uithoudingsvermogen har ett nytt hartslag. Topwielrenners av toplopers schrikken niet som hun rusthartslag runt de 30 slagen per minut ligger. Van de wielrenner Miguel Indurain var känd för att han hade en hartslag i rost hade van 28 slagen per minut. En privat vuxen har en rusthartslag av 50-80 slagen per minut. De hartslag i rost daalt dörrträning eftersom vår hjärta sterker blir. Per hartslag kan en sterker hjärta mer blod runt pumpar. Det är nödvändigt att lägga till mindre mängd zuurstof och energi att transportera. Heb je flink getraind, ben je ziek, heb you veel gegeten of is the erg warm in your slaapkamer and can je hartslag zo a slagg of 5-10 hoger zijn dan normaal.

Je hartslag under maximale inspanning

Tijdens maximale inspektion den under ett antal minuter tillhandahålls, berätt att du hartslag är hans maximale värde. I ett slutsprint till dorpsbordet under tempo's i utbildning kun din maximale hartslag bereiken. Det är en vuxen som stäver att din maximale hartslag 220-ålder skulle vara. Echter, zowel en (många) lagere som en (många) hogere maximale hartslag kommer för. Den höjdpunkten av din maximale hartslag har fått kostymer med din villkor. Je maximale hartslag är vooral genetisch specificald.

Je maximale hartslag bepalen

Wil je weten wat jouw maximale hartslag är? Voer dan nästa test ut. Zorg dat je voldoende gegeten och gedronken have en outgerust bent (dus not a dag na a fikse training of match).

Fietser 20 minuter i ett rustigt tempo. Versnel i de senaste 5 minuterna av denna uppvärmning 5x10 sekund (inte maximaal) med 50 sekunders rost. Fiets sedan 10 minuter i ett öppet tempo. Versnel na die tien minuter till din maximala snabbhet och håller dit så långt möjligt vol. Houd je harlag in the gaten and kijk good which value will be being as you is not more volumes can hold one direct daarna. Det kan vara så att du inte har ett par slagen efter att du böjit gestopt med inspannen. Fiets minimaal 15 minuter rustig uit.

wattage, lichaamsgewicht, vermogen Extra kilo's mee omhoog: wat doet het met je watta

Deze test är överigens också perfektend heuvelop te doen. Zorg välkomnar en rustig väg av doe dit på din inomhustränare. (Aanmoediging of je geliefde helpt om maximalt att gå.) Merkar du in (intensifierar) träning av tävlingar under det att det är svårt att få maximalt hartslag att uppnå? Dan ben je waarschijnlijk onvoldoende utgerust of is er onvoldoende energie (voeding) aanwezig. På det ögonblicket är inte ditt hartslag, men ett annat system i din kropp är de begränsande faktorn för din snabbhet. Je hjärta välkomnar hårdare att arbeta men till exempel att du är inte längre kvar på en tidigare inspanning. Merk är du en match i ett exempel, att du har zware som du inte har en ungefärlig snelle ademhaling? Dan kommer att hålla sin maximale hartslag att ta.